Datové schránky

Datové schránky - ikona

Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k doručování a k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci. Datovou schránku zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra.

Datová schránka obce Rozseč nad Kunštátem – ID: nr2bzpm

Datová schránka Základní školy Rozseč nad Kunštátem - ID: ddwmr3m

Datová schránka Mateřské školy Rozseč nad Kunštátem - ID: dcfkyky

Datové schránky jsou informační systém veřejné správy zřizovaný podle zákona 300/2008 Sb. Datová schránka – slouží pro komunikaci v oblasti veřejné správy. Jejím prostřednictvím lze činit podání kterémukoliv úřadu. Úřady prostřednictvím datové schránky doručují své písemnosti příslušným adresátům (fyzickým nebo právnickým osobám), stejně jako komunikují s jinými orgány veřejné správy. Veškerým úkonům, které jsou prostřednictvím elektronické datové schránky, resp. přepážky činěny, je přiznána ekvivalence k úkonům činěným písemně.

Více informací na www.datoveschranky.info

Nejnovější fotoalbum

Zprávy z regionu

Chyba: nepodařilo se načíst zdroj...