Novoroční přání 2011

Vydal Administrátor 04. 01. 2011, téma Ostatní, přečteno 1687x

Vážení spoluobčané, přeji Vám krásný novoroční den.
Dovolte mi, abych Vám jménem obecního zastupitelstva i jménem svým popřál do nového roku všechno nejlepší. Záčátek nového roku je vždy důvodem k zamyšlení nad rokem předcházejícím. Loňský rok nám ukázal, že se naše obec ubírá správným směrem. Hlavním záměrem posledních let bylo rozšiřování rodinné zástavby a tím pro mladé lidi vytvořit ty nejlepší podmínky v naší obci. Obec má všechny předpoklady pro to, aby se i nadále rozšiřovala a přibývalo mladých lidí, kteří mají zájemv Rozseči bydlet. O tom všem svědčí úspěšně probíhající výstavba v části obce Písečná. Vloni byla v této části realizována výstavba vodovodního řádu a kanalizace. Na tento rok se plánuje rozšíření inženýrských sítí, tedy elektřiny a plynu.Téměř všechna stavební místa byla rozprodána a na některých již bylo započato s výstavbou. Všem stavebníkům přeji mnoho zdaru a zároveň věřím, že po úspěšném dokončení prací se budou držet rčení – v novém bytě, nové dítě.
V letošním roce se pravděpodobně zaměříme na dokončení zateplení mateřské školky a zárověň na úpravy a zateplení místní základní školy. Rozsah těchto prací se však bude odvíjet od finančních prostředků, které se nám podaří získat. Dalším záměrem je realizace VI. etapy rekonstrukce vodovodního řádu v části obce Famílie. Téměř určitě mohu slíbit novou čekárnu, která nám na podzim zmizela.
V současné době je v naší obci nejaktivnéjší složkou Sbor dobrovolných hasičů, kterým patří za jejich činnost náš dík. Jejich práce bude odměněna pořízením nového hasičského vozidla.
Aby se nám podařilo realizovat všechny vytyčené cíle, je třeba úspěšné spolupráce obecního zastupitelstva a všech občanů.
Rok 2010 byl také rokem volebním. Chci Vám poděkovat za důvěru, kterou jste svými hlasy dali nově zvoleným zastupitelům obce i mně samotnému. V souvislosti s tím, patří rovněž mé poděkování za odvedenou práci v minulém volebním období bývalým zastupitelům. Po minulých zkušenostech upřímně věřím, že na dobrou práci naváže i nové zastupitelstvo a svojí prací bude přínosem pro další rozvoj naší obce.

Loňský prosinec nás provázely i kulturní akce, kterých se účastnilo mnoho našich občanů. Jednalo se o slavnostní rozsvícení vánočního stromu, vystoupení Kunštátské dechovky, Vánoční koncert Olešnického sboru a povánoční setkání seniorů. Pevně věřím, že se v těchto aktivitách bude i nadále pokračovat.
Po příjemném prožití vánočních svátků v kruhu svých nejbližších jsme se dostali do nového roku, kdy nás opět čekají pracovní povinnosti a běžné denní starosti, se kterými se budeme muset vypořádávat.
Vážení spoluobčané, dovolte mi abych jménem obecního zastuputelstva i jménem svým Vám z celého srdce popřál šťastný nový rok plný štěstí, zdraví, lásky a spokojenosti.

Miroslav Šikula

Nejnovější fotoalbum

Zprávy z regionu

Chyba: nepodařilo se načíst zdroj...