Studny ano, ale s platným povolením

Vydal Administrátor 22. 03. 2007, téma Napsali o nás, přečteno 2641x , zdroj: www.boskovicko.cz

Rozruch a spoustu nejasností vzbudil v posledních týdnech varovný leták s vyobrazením studniční pumpy. Občané jsou jím pod pohrůžkou pokuty upozorněni na končící platnost povolení k odběru a vypouštění vod.
Jak se tedy věci mají? Kdo potřebuje povolení a kdo nikoli? Jaké termíny jsou důležité a jaké sankce hrozí?  Kdo vlastní studnu vybudovanou před rokem 1955, její stáří může doložit dokumentací ke stavbě, svědeckou výpovědí nebo čestným prohlášením a vodu z ní používá pouze k soukromým účelům, nepotřebuje žádné povolení a nemusí dále číst. Nemůže-li však majitel takto staré studny její stáří prokázat nebo je právnickou osobou (firma, obec apod.) případně fyzickou osobou, jež s odebíranou vodou podniká, musí do konce roku požádat o patřičné povolení.
   U studní, které vznikly po roce 1955, je rovněž důležitý účel nakládání s vodou. Lidé, kteří vodu používají pro soukromé účely a mají k tomu potřebné povolení, nemusí o nic dalšího žádat, neboť povolení pro tyto účely vydané po roce 1955 bude platné i od roku 2008.
   „Pokud však majitelé studní vybudovaných po roce 1955 povolení nemají, musejí o ně požádat co nejdříve, a to i v případě, že vodu používají výhradně pro potřeby domácnosti,“ vysvětlil Luděk Elbl z Městského úřadu v Letovicích s tím, že toto povolení bude vydáno bez poplatku. Podnikatelům a právnickým osobám však platnost povolení vystaveného po roce 1955 končí a musejí požádat a jeho prodloužení, případně vystavení nového.
   Aby byla situace zajímavější, je stanoven ještě jeden mezník, 1. leden 2002. Jakákoliv povolení k odběru či vypouštění vod, pokud nabyla účinnost až po tomto termínu, zůstávají nadále v platnosti, bez ohledu na soukromý či podnikatelský účel. „Tato povolení totiž byla vystavena již v souladu s platným vodním zákonem,“ poznamenal dále Elbl.
   Další oblastí spojenou s povinností získat do začátku nového roku povolení, je odebírání povrchové vody z řek, jezer nebo rybníků pomocí technického zařízení. „Pokud někdo k zalévání zahrady nabírá vodu z potoka konví, vědrem či nějakým kbelíkem, samozřejmě k tomu nepotřebuje povolení. Povinnost se váže třeba na používání čerpadla,“ vysvětlil Václav Ryšavý z boskovického odboru tvorby a ochrany životního prostředí.
   Poslední kapitolou je vypouštění odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních. Výzva se týká zejména subjektů, jež své odpadní vody přečišťují v čistírnách a následně vypouští do přírodních toků, vztahuje se na obce nebo domácnosti mající vlastní čistírny, případně na firmy, které se zabývají likvidací obsahu domovních septiků. I tady platí, že o prodloužení či vystavení povolení je třeba žádat pouze v případě, že dosavadní povolení bylo vystaveno buď před 1. lednem 2002, nebo neexistuje vůbec.
   Fyzické nepodnikající osoby mohou veškeré své žádosti vyřizovat na pověřených stavebních úřadech v Boskovicích, Letovicích a Velkých Opatovicích, kde získají i patřičné formuláře. Podle Luďka Elbla je zapotřebí doložit k žádosti i stavební povolení na studnu nebo takzvaný pasport, o jeho náležitostech se vlastník může informovat na zmíněných stavebních úřadech. Právnickým osobám a podnikatelům je k dispozici výhradně odbor tvorby a ochrany životního prostředí v Boskovicích. Na vystavení povolení se nevztahuje správní poplatek.
   Pokuta při nepovoleném odběru nebo vypouštění vod od roku 2008 může u fyzických osob dosahovat až padesáti tisíc korun, u podnikatelů až deset milionů.

Nejnovější fotoalbum

Zprávy z regionu

Chyba: nepodařilo se načíst zdroj...