Volně pobíhajících psů se bojí děti

Vydal Administrátor 12. 04. 2007, téma Napsali o nás, přečteno 2076x , zdroj: Regionální noviny Boskovicko

Vyjma nespokojenosti s dosavadním fungováním integrovaného dopravního systému a dilematem, zda chtít či nechtít za humny větrnou elektrárnu, řeší zastupitelé Rozseče problém se psy, kteří bez dozoru svých majitelů volně pobíhají po obci. Podle starosty Miroslava Šikuly je takových tuláků pět až deset a kromě toho, že po nich na ulici zůstávají hromádky, budí strach u malých dětí. "Mohu potvrdit, že na vycházce občas potkáváme i větší osamocené psy, kterých se děti bojí a i my máme nepříjemný pocit. Zatím se však naštěstí nic zlého nestalo," uvedla Květoslava Štěpánková, učitelka mateřské školy.

Nezajištění psi nejsou žádná bezprizorní bezejmenná stvoření, k nimž se nikdo nehlásí. „Každý v obci ví, komu patří, ale zatím jsme nenašli prostředek, jak lehkomyslné majitele přinutit, aby svá zvířata řádně zabezpečili,“ řekl starosta a dodal, že psi se na veřejných místech objevují nejčastěji dopoledne, kdy jejich vlastníci nejsou doma. Podle zastupitelky Věry Prosové jsou dotyční pejskaři přesvědčeni, že jejich pes nikomu nic neudělá a není proto třeba jej zavírat. „Lidé řeknou, vždyť jsme na dědině, tak proč by tu nemohla běhat zvířata,“ uvedla.

Letitý nešvar se podle zastupitelů snažil řešit i předchozí starosta, toulaví psi byly za jeho éry dokonce foceny, aby měl proti provinilcům průkazní materiál. „Bylo z toho ale jen peklo ve vesnici a psi nakonec pobíhali dál,“ vzpomínal Šikula.

Možným řešením pro obec je uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městskou policií v Boskovicích, která po nahlášení přijede a psa odchytne – pokud jej ovšem ještě najde. Výše uložené pokuty pak může činit až tisíc korun. Nezbytným předpokladem, aby nekontrolované pobíhání psů bylo postižitelné, je však existence obecně závazné vyhlášky, která tuto činnost klasifikuje jako přestupek. Pokud ji obec nemá, nedopouští se majitelé toulavých psů žádného provinění a nemůže je nijak postihovat. V Rozseči tuto vyhlášku mají.

Odchytnout psa však nemusí pouze strážník. Potřebné školení totiž není vázáno na příslušnost k bezpečnostním složkám, může je absolvovat každý dospělý člověk. Jsou čtyřdenní, probíhají na Veterinární fakultě v Brně a stojí 3.300 korun.

Nejbližší začne v květnu. „Tento kurz opravňuje nejen k odchytu psů či jiných zvířat, ale i ke sběru uhynulé zvěře a je nezbytný, aby při případném poranění mohl dotyčný požadovat pojistné,“ vysvětlil Mirko Treu z Institutu celoživotního vzdělávání. Jestliže se však starosta rozhodne školení někomu zaplatit, musí počítat i s investicí do nezbytného technického vybavení, odchytávací tyče, ochranného oděvu a rukavic. Podle strážníků Městské policie v Letovicích přijde základní výstroj na 25 tisíc korun.

Velkou výhodu v této oblasti mají obce, jež disponují alespoň jedním strážníkem městské policie. V Olešnici prošel policista speciálním školením a v případě potřeby psa zajistit a umístit do obecního kotce. Pokud se najde majitel, dostane pokutu či napomenutí a psa si odvede domů. „Nejhorší je, když majitele neznáme a sám se neozve, starost o psa potom zůstane na obci,“ vysvětlil olešnický starosta Zdeněk Peša.

Starosta či kdokoliv z obce může také prohřešek předat přestupkové komisi v Boskovicích. Ta je povinna se opodstatněnými podněty občanů zabývat a prošetřit je. „Jestliže se nám podaří prokázat, že majitel psa porušil obecní vyhlášku, můžeme stanovit pokutu až třicet tisíc korun,“ vysvětlil předseda komise Michal Havelka.

Nejnovější fotoalbum

Zprávy z regionu

Chyba: nepodařilo se načíst zdroj...