Základní a mateřská škola

Základní škola

První písemná zpráva o škole v Rozseči je z let 1817 – 1839. V té době byla řízena Děkanským úřadem v Letovicích. Děti vyučoval Vavřinec Javůrek a za učení dostával od rodičů žáků mouku, kroupy a jiné živobytí.

Základní škola

Později byla v Rozseči zřízena expozitura. Vyučovalo se po domech, kde byla větší světnice. Školy se v té době nazývaly triviální a žáci se učili psaní, čtení, počítání, náboženství a praktické nauky jako sadařství nebo řemesla. Po domech se učilo až do roku 1858, kdy obec zakoupila dům č. 9. V tomto domě se učilo až do roku 1882.

V roce 1882 zakoupila Rozseč společně s Makovem bývalou rozsečskou rychtu. Vyučování v této škole začalo 27. října 1882 a docházelo sem 148 dětí. V této budově se učí dosud. Školu dnes navštěvuje 28? dětí v 5ti třídách. Od 6. třídy děti dojíždějí do základních škol v Olešnici nebo v Kunštátě. Ve škole vyučují Alena Dvořáková z Lysic a Jitka Šikulová z Rozseče.
 

Mateřská škola

Mateřská škola byla slavnostně otevřena 29. září 1979 a dne 30. září 1979 se konal první zápis dětí. Ředitelkou se stala Jiřina Šplíchalová ze Skalice. Dnes mateřskou školu navštěvuje 23 dětí. Ředitelkou je Lenka Simajchlová z Olešnice.
 

Mateřská škola

Související články: