Elektronická podatelna

Eletronická podatelna

Zveřejnění informací podle § 3 nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů:

Adresa elektronické podatelny: podatelna zavinac rozsec tecka cz

Elektronická podatelna je určena pro příjem datových zpráv doručovaných Obecnímu úřadu v Rozseči nad Kunštátem.

Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na datových nosičích:

Obecní úřad Rozseč nad Kunštátem
Rozseč nad Kunštátem 106
679 73 Rozseč nad Kunštátem

Technické parametry přijímaných datových zpráv:

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: pdf, jpg, gif, bmp, html, rtf, txt, doc, xls, případně dalších běžně používaných formátech datových zpráv. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný.

Jednou e-mailovou zprávou (nebo na jednom technickém nosiči dat) zasílejte pouze jedno podání.

Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.

Technické parametry datových nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:

Datové zprávy jsou přijímány na 3,5" disketách, na CD, DVD a na USB FLASH discích.

Postup v případě zjištění škodlivého kódu u přijaté datové zprávy:

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu obec zavinac rozsec tecka cz případně na poštovní adresu úřadu.

Seznam oprávněných zaměstnanců obce, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát:

  • Miroslav Šikula, starosta
    Kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis vydala Post Signum Oualified CA, Česká pošta, s. p. (sériové číslo 1146460).
  • Libuše Kotoučková, účetní obce
    Kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis vydala Post Signum Oualified CA, Česká pošta, s. p. (sériové číslo 1146085).

Nejnovější fotoalbum

Zprávy z regionu

Chyba: nepodařilo se načíst zdroj...