Interaktivní mapa obce Rozseč nad Kunštátem a okolí

Skrýt vše
Využívá služeb map a nahlížení do KN ČÚZK

NÁPOVĚDA

Pohyb na mapě

  • Mapa se posunuje stiskem levého tlačítka myši a táhnutím nebo směrovými klávesami po kliknutí na mapu

Přiblížení a oddálení mapy

  • Mapu přiblížíte dvojitým kliknutím levého tlačítka myši nebo v kontextovém menu
  • Mapu oddálíte dvojitým kliknutím pravého tlačítka myši nebo v kontextovém menu

Kontextové menu

  • Kontextové menu se vyvolává stisknutím pravého tlačítka myši na mapu
  • Naplánovat trasu
  • Pomocí menu lze mapu přiblížit/oddálit nebo vycentrovat
  • Položka "Zobrazit informace v KN" zobrazí okno s odkazem na katastr nemovistosí s informacemi o dané parcele

Naplánování trasy z bodu A do bodu B

  • Na výchozím bodě cesty klikněte pravým tlačítkem myši a poté na "Trasa směrem odtud"
  • Na cílovém bodě cesty klikněte pravým tlačítkem myši a poté na "Trasa směrem sem"
  • Nyní klikněte pravým tlačítkem myši kamkoliv na mapu a poté na "Zobrazit trasu"
  • Trasu lze odstranit po kliknutí pravého tlačítka myši kamkoliv na mapu a poté na "Zrušit trasu"

Vrstvy a značky

  • Na mapě je možné zapnout další mapové vrstvy pomocí tlačítka "Další vrsty..." v pravém rohu mapy
  • Další vrstvy obsahují: katastrální mapu, definiční body budov a parcel. Tyto mapy jsou zobrazeny při vyšším přiblížení
  • V levém horním rohu je možné vypínat/zapínat zobrazování značek dle kategorií