Počet zobrazených článků: 5 (z celkem 18 nalezených)

Výskyt chráněné rostliny

Na území naší obce se vyskytuje chráněná rostliny Vstavač kukačka - ORCHIS MORIO.

Vstavač kukačka - ORCHIS MORIO - foto 1 Vstavač kukačka - ORCHIS MORIO - foto 2
Vstavač kukačka - ORCHIS MORIO - foto 3  

Celý článek

Znak a prapor obce

Z rozhodnutí předsedy Poslanecké sněmovny Lubomíra Zaorálka, byl naší obci dne 9. června 2004 udělen znak a prapor, které převzal starosta obce Miroslav Šikula. Dne 29. května 2005 byly slavnostně žehnány.

Heraldické ztvárnění znaku vychází z několika podnětů týkajících se obce a jejího okolí. Stará obecní pečeť měla v pečetním poli obraz svatého Antonína Paduánského. Autor návrhů znaku a praporu obce využil pečetní symboliky a sv. Antonína nahradil jedním z jeho atributů, figurou lilie vloženou tradičně do modrého pole. První písemná zmínka o obci, kdy roku 1350 ves přešla z vlastnictví pánů z Lomnice pod kunštátské panství, je na znaku symbolizována částmi z erbů pánů z Lomnice a pánů z Kunštátu. Zkřížená hornická kladívka odkazují na dávné dolování stříbra a olova v okolí a malebný kopcovitý kraj Českomoravské vrchoviny představuje trojvrší v dolní části znaku.

Znak obce Rozseč nad Kunštátem Prapor obce Rozseč nad Kunštátem
Znak Prapor

Celý článek

Zajímavosti o Rozseči nad Kunštátem

Název naší vesnice znamená podle odborníků apelativní označení sedla mezi kopci. Úřední název vesnice se několikrát měnil. Původně to byla Roseč, později Rosez, pak Rozseč a od roku 1938 Rozseč nad Kunštátem.

První zmínka o Rozseči pochází z roku 1350, kdy Jenec z Lomnice prodal ves Roseč Smilovi z Kunštátu. Kdo a kdy naši vesnici založil nevíme, protože se o tom nedochovaly žádné písemné zprávy.

Nejvyšší bod obce je kopec Horničí měřící 701 metrů a nejnižší nadmořská výška se nachází v Petrmaně, kde se schází hranice obcí Rozseče, Makova a Petrova.

Z naší vesnice je díky její poloze krásný rozhled nejen na Boskovickou brázdu, ale i na Drahanskou Vysočinu a Žďárské Vrchy. Pokud je pěkné počasí, můžeme uvidět také část Orlických hor a Jeseníky s horou Praděd.

V Rozseči můžeme najít ametysty, které se zde v minulosti v hojné míře vyskytovaly. Další zvláštností jsou bludné kameny, které se k nám dostaly z oblasti kolem Polárního kruhu asi před 10.000 lety.

V naší vesnici se také nacházely doly na stříbro. Těžba zde začala asi ve 13. století, kdy byla Českomoravská vysočina vyhlášeným nalezištěm rud a kovů. Stříbrná ruda byla tavena přímo na místě. K dosažení potřebného žáru se používalo dřevěné uhlí, které v okolních lesích pálili uhlíři. Stříbrná horečka počátkem 17. století opadla, ale o její existenci se můžeme ještě dnes přesvědčit v lese Kanve, kde dodnes zůstávají jako svědek těžby jámy různých hloubek a velikostí.

V červnu roku 1981 došlo při zemních pracích k nálezu stříbrného pokladu. Bylo nalezeno 217 mincí. Jedná se o pražské groše z doby vlády krále Václava II., které byly raženy v roce 1300. V nalezeném pokladu byly i groše z doby panování Karla IV. a jeho syna Václava IV. Celý poklad je uložen v numismatickém oddělení brněnského muzea.

Kronika obce Rozseče se začala psát v roce 9. prosince 1923 a prvním kronikářem se stal František Vlasák. Zaznamenával dění v obci celých 51 let. Druhým kronikářem byl Miroslav Šutera. Věnoval se kronice 25 let a založil obecní fotokroniku.

Z Rozseče pochází rod básníka Františka Halase. Že si Rozseč oblíbil, dosvědčuje i to, že se o ní ve svých básních často zmiňoval. Není proto divu, že klidová oblast, které zde byla zřízena, nese název „Halasovo Kunštátsko“.

Podle sčítání lidu žije dnes v Rozseči 502 obyvatel. Nachází se zde základní a mateřská škola, obecní úřad, kulturní dům, dvě prodejny, pohostinství a pošta.

Celý článek

Obecní úřad

Původní obecní úřad byl postaven v roce 1928. V budově byla umístěna kancelář tehdejšího MNV, knihovna, kancelář pošty, zasedací síň, sklad CO a hasičská zbrojnice.

Budova obecního úřadu byla již delší dobu ve špatném stavu, a proto se tato situace musela řešit. S bouráním budovy se začalo v sobotu 20. 9. 2003 a této brigády se zúčastnily členové hasičů a fotbalistů. Stavba se postavila v rekordním čase a během zimních měsíců pokračovaly práce uvnitř budovy. Na nové budově je namalován znak obce, ve výklenku nad hasičskou zbrojnicí je umístěna soška sv. Floriána, patrona hasičů. Celkové náklady na opravu obecního úřadu činily  3 456 000 Kč. Kolaudace nového OÚ proběhla v roce 2005.

Fotografie staré budovy

Stará budova obecního domu

Fotografie nové budovy

Nová budova obecního domu

Celý článek

Základní a mateřská škola

Základní škola

První písemná zpráva o škole v Rozseči je z let 1817 – 1839. V té době byla řízena Děkanským úřadem v Letovicích. Děti vyučoval Vavřinec Javůrek a za učení dostával od rodičů žáků mouku, kroupy a jiné živobytí.

Základní škola

Později byla v Rozseči zřízena expozitura. Vyučovalo se po domech, kde byla větší světnice. Školy se v té době nazývaly triviální a žáci se učili psaní, čtení, počítání, náboženství a praktické nauky jako sadařství nebo řemesla. Po domech se učilo až do roku 1858, kdy obec zakoupila dům č. 9. V tomto domě se učilo až do roku 1882.

V roce 1882 zakoupila Rozseč společně s Makovem bývalou rozsečskou rychtu. Vyučování v této škole začalo 27. října 1882 a docházelo sem 148 dětí. V této budově se učí dosud. Školu dnes navštěvuje 28? dětí v 5ti třídách. Od 6. třídy děti dojíždějí do základních škol v Olešnici nebo v Kunštátě. Ve škole vyučují Alena Dvořáková z Lysic a Jitka Šikulová z Rozseče.
 

Mateřská škola

Mateřská škola byla slavnostně otevřena 29. září 1979 a dne 30. září 1979 se konal první zápis dětí. Ředitelkou se stala Jiřina Šplíchalová ze Skalice. Dnes mateřskou školu navštěvuje 23 dětí. Ředitelkou je Lenka Simajchlová z Olešnice.
 

Mateřská škola

Celý článek

Nejnovější fotoalbum

Zprávy z regionu

Chyba: nepodařilo se načíst zdroj...