Počet zobrazených článků: 5 (z celkem 5 nalezených)

Datové schránky

Vydal Administrátor 06. 01. 2012, téma Obecní úřad

Datové schránky - ikona

Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k doručování a k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci. Datovou schránku zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra.

Datová schránka obce Rozseč nad Kunštátem – ID: nr2bzpm

Datová schránka Základní školy Rozseč nad Kunštátem - ID: ddwmr3m

Datová schránka Mateřské školy Rozseč nad Kunštátem - ID: dcfkyky

Datové schránky jsou informační systém veřejné správy zřizovaný podle zákona 300/2008 Sb. Datová schránka – slouží pro komunikaci v oblasti veřejné správy. Jejím prostřednictvím lze činit podání kterémukoliv úřadu. Úřady prostřednictvím datové schránky doručují své písemnosti příslušným adresátům (fyzickým nebo právnickým osobám), stejně jako komunikují s jinými orgány veřejné správy. Veškerým úkonům, které jsou prostřednictvím elektronické datové schránky, resp. přepážky činěny, je přiznána ekvivalence k úkonům činěným písemně.

Více informací na www.datoveschranky.info

Czech POINT

Od října 2009 je na Obecním úřadě v Rozseči nad Kunštátem spuštěn provoz terminálů Czech POINT.Czech POINT
Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT, je kontaktním místem veřejné správy, kde může každý občan získat údaje, které o něm vede stát v centrálních registrech. Jde o projekt, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa.
Na pracovišti označeném logem Czech POINT lze v současné době získat ověřené výstupy z následující informačních systémů veřejné správy (ISVS):

Celý článek

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, resp. podle vyhlášky č. 442/2006, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve znění vyhlášky č. 416/2008 Sb

  1. Informace povinně zveřejňované podle zákona o svobodě informací zákona č. 106/1999 Sb.  a) podle § 5 odst. 1 a 2 citovaného zákona a  vyhlášky č. 442/2006 Sb. – informace o obci Rozseč nad Kunštátem (body 1-17),
    b) podle § 5 odst. 3 citovaného zákona – přehled žádostí o poskytnutí informací a přehled informací, které na základě nich byly poskytnuty žadatelům (bod 17),
    c) podle § 5 odst. 5 citovaného zákona – veřejně přístupný obsah obcí vedených rejstříků, registrů, evidencí a seznamů (bod 18);
  2. Podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů – informace o zpracovávání osobních údajů (bod 19);
  3. Podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu neboli stavebního zákona (§ 165 odst. 2) – údaje o vydaném územním plánu, regulačním plánu a místech, kde je možné do této územně plánovací dokumentace a do její dokladové dokumentace nahlížet, zastupitelstvem obce schválená zpráva o uplatňování územního plánu (bod 20).

Celý článek

Krizové situace

Důležité informace

Následující informace byly převzaty ze stránek Institutu ochrany obyvatelstva www.ioolb.cz.

Celý článek

Kontakty, místní samospráva

Adresa a bankovní spojení

Adresa: Obec Rozseč nad Kunštátem, Rozseč nad Kunštátem 106, 679 73

IČO: 00280879

Bankovní spojení: ČSOB, č. ú. 101903321/0300

Celý článek

Nejnovější fotoalbum

Zprávy z regionu

Chyba: nepodařilo se načíst zdroj...