Počet zobrazených článků: 5 (z celkem 50 nalezených)

Uzavírka silnice I/19

Vydal Administrátor 07. 04. 2008, téma Ostatní

Úplná uzavírka silnice I/19 mezi křižovatkou se silnicí III/3769 po začátek obce Rozseč nad Kunštátem (v délce 1,99 km) z důvodu opravy povrchu vozovky. V termínu 5.-13.4.2008.
Objížďka: v obou směrech značena a vedena po silnicích 2. a 3. třídy.

Hlasujte pro náš web v soutěži Zlatý erb!

Vydal Administrátor 23. 01. 2008, téma Ostatní

Desátého ledna byl vyhlášen další ročník soutěže Zlatý erb o nejlepší webové stránky obce či města v daném kraji. Naše stránky budou letos poprvé usilovat o co nejlepší umístění, o čemž rozhodne z odborníků složená porota.

Celý článek

Novoroční přání 2008

Vydal Miroslav Šikula 01. 01. 2008, téma Ostatní

    Vážení spoluobčané, přeji Vám krásný novoroční den. Dovolte mi, abych jménem obecního zastupitelstva a jménem svým Vám popřál vše nejlepší v novém roce.

Celý článek

První sníh!

Vydal Administrátor 19. 10. 2007, téma Ostatní

Dnes 19. října 2007 se v Rozseči kolem poledne objevil první sníh zimy 2007/2008.

Vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Vydal Administrátor 17. 08. 2007, téma Ostatní

Hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek vyhlásil na celém území Jihomoravského kraje období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Toto vyhlášení nabývá účinnosti dnem 17. srpna 2007.
V období nadměrného sucha je v místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru zakázáno: rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň, kouřit, odhazovat hořící nebo doutnající předměty, používat zábavnou pyrotechniku a jiné obdobné výrobky. Porušením stanovených podmínek požární bezpečnosti v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru fyzickými osobami lze v souladu s nařízením kraje postihovat jako přestupek. Za tento přestupek lze fyzické osobě uložit pokutu do výše 30 tis. Kč. V případě porušení požární bezpečnosti právnickými a podnikajícími fyzickými osobami při výkonu jejich podnikatelské činnosti lze v souladu s nařízením kraje postihovat jako jiný správní delikt. Kraj může uložit pokutu až do výše 200 tis. Kč.

Nejnovější fotoalbum

Zprávy z regionu

Chyba: nepodařilo se načíst zdroj...