Cukl a Rozsečské rašeliniště

Informace

Zobrazit na mapě
Cesta autem: 1,5 km (2 min)
dostupné pěšky celý rok

Přírodní památka “Cukl a Rozsečské rašeliniště” o rozloze 17,53 ha. Jedná se o ojedinělou lokalitu slatinných mokřadů a luk se dvěma rybníky a s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Významný je výskyt chráněných druhů obojživelníků a ropuchy obecné, která má v rybnících své trdliště. Dále se zde vyskytuje skokan hnědý a čolek horský, dobré populační hustoty dosahuje rak říční. Ze vzácnějších ptáku byl pozorován bramborníček hnědý, čížek lesní, sedmihlávek hajní a cvrčilka zelená.Je zde pramenný úsek Rozsečského potoka. Tato oblast byla vyhlášena přírodní památkou v roce 1986. Důvodem ochrany jsou mokřadní louky, které tvoří refugium obojživelníků.

Nejnovější fotoalbum

Zprávy z regionu

Chyba: nepodařilo se načíst zdroj...