Loucká obora

Informace

Loucká obora je přírodní památka ev. č. 1875. Ojedinělý zbytek přestárlého bukového porostu (cca 170 let) s příměsí jasanu a převážně bukových porostů mladších věkových tříd. Zejména ve starších bučinách se nachází druhově bohatý bylinný podrost. Jedná se o významné biocentrum druhového bohatství smíšeného listnatého lesa uprostřed smrkových monokultur. Porosty byly součástí bývalé obory.

Nejnovější fotoalbum

Zprávy z regionu

Chyba: nepodařilo se načíst zdroj...