Louky pod Kulíškem

Informace

Přírodní rezervace Louky pod Kulíškem se zčásti nachází i v katastru Hluboké. Její rozloha činí 5 ha. Lokalitu tvoří část údolí Hlubockého potoka se dvěma rybníčky s loukami. Jedná se o ekosystém typický pro tuto geografickou oblast. Vyskytují se zde silně ohrožená společenstva trvalých travních porostů s vlhkomilnými druhy a prstnatec májový. Neznečistěné stojaté vody umožňují reprodukci obojživelníků (čolek obecný).

Nejnovější fotoalbum

Zprávy z regionu

Chyba: nepodařilo se načíst zdroj...