HRADY, ZÁMKY A ZŘÍCENINY

ZUBŠTEJN
ZUBŠTEJNZřícenina se rozkládá asi 7 km východně od Bystřice. Původní hrad sloužil hlavně jako ochrana obchodní cesty vedoucí z Brna do Poličky. O dalších zříceninách a historických objektech se více dozvíte na: http://www.bystricenp.cz/

 

 

 

AUERŠPERK
AUERŠPERKZřícenina se nachází 2,5 km jižně od obce Vír, na břehu řeky Bystřice nedaleko Bystřice nad Perštejnem. Nikdo přesně neví kdy a kým byl hrad založen, ale předpokládá se, že se o to ve 13. století zasloužili Pernštejnové. Více na: http://www.bystricenp.cz/

 

 

 

SVOJANOV
SVOJANOVHrad se nachází na hranicích Jižní Moravy a Východních Čech. Byl založen na ochranu významné obchodní stezky českým krále Přemyslem Otakarem II. Po jeho smrti byl hrad přestaven na gotickou pevnost evropských rozměrů.
http://www.svojanov.cz/
Tel.: 461 744 124
E-mail: svojanov@email.cz

 

 

KUŠTÁTSKÝ ZÁMEK
KUŠTÁTSKÝ ZÁMEKRenesanční, částečně barokně upravený zámek na místě dobře opevněného gotického hradu ze 13. stol., upravovaný romanticky. Terasovitý park s romantickými stavbičkami a unikátním psím hřbitovem.
Tel.:516 462 196
Email: mu@kunstat.com
www: http://www.nyrov.cz/

 

 

PERNŠTEJN
PERNŠTEJNHrad se nachází 30 km jihovýchodně od města Žďár nad Sázavou. Jedná se o monumentální stavbu, tyčící se na skalnatém vrcholu nad obcí Nedvědice. Říká se mu také Medvědí hrad.
e-mail: hrad.pernstejn@iol.cz
tel.: 566 566 101
web: http://www.npu.cz/

 

 

ZÁMEK V LETOVICÍCH
ZÁMEK V LETOVICÍCHZámek byl původně postaven jako dřevěná tvrz, která byla přestavěna na robustný hrad, který 300 let nepotřeboval opravy. Hrad měl vlastní pivovar, bednárnu a palírnu. Na svahu zámeckého vrchu se rozkládá zámecký park vyhlášený za chráněné území. Původní hrad získal dnešní podobu až ve 30. letech 19. století. Dnes zámek chátrá a čeká na generální opravy.
http://www.letovice.net/

 

 

ZŘÍCENINA HRADU DALEČÍN
ZŘÍCENINA HRADU DALEČÍNHrad byl postaven na skalnatém cípu obtékán ze tří stran řekou Svratkou. Nachází se 8 km severně od Bystřice nad Pernštejnem. Hrad se také nazývá Tollstein. První doložená zmínka o hradu je z roku 1349. Hrad okupovali loupežníci, ti však byli vyhnáni vojskem. Na počátku 16. století se stal opět sídlem loupežníků. V roce 1519 byl, ale dobyt a zbořen. Později byl hrad přestaven na renesanční zámek a dále pak na domy ve stylu tyrolských chat.
http://www.bystricenp.cz/

 

 

ZÁMEK BOSKOVICE
ZÁMEK BOSKOVICEZámek Boskovice je jeden z nejkrásnějších zámků na Moravě. Původní dominikánský klášter byl v 1. polovině 19. století za Františka Xavera Dietrichsteina přestavěn na zámek, jehož podoba přetrvává dodnes. Nyní je zámek v soukromém vlastnictví.
http://www.zamekboskovice.cz/

 

 

 

ZŘÍCENINA HRADU BOSKOVICE
ZŘÍCENINA HRADU BOSKOVICEa jižní Moravě, na okraji Drahanské vrchoviny, severně od Brna a Moravského krasu leží romantická zřícenina goticko-renesančního boskovického hradu s hlubokými sklepeními a s dalekými výhledy do okolního kraje z oken ve zbytcích hradního paláce. Technickou zajímavost představuje 26 metrů hluboká studna poháněná dřevěným šlapacím kolem, jediným funkčním v republice. Hrad obýval starobylý rod Boskoviců, poprvé zmíněný roku 1222.
http://www.hradboskovice.cz/
Telefon: 516 452 043, 732 877 343
Email: hrad@hradboskovice.cz

 

MĚSTSKÉ HRADBY V POLIČCE
MĚSTSKÉ HRADBY V POLIČCEVe 14. století se k obraně města začaly budovat mohutné kamenné hradby, zpevněné devatenácti baštami. Tento souvislý hradební pás obklopuje celé historické jádro města a patří dnes k nejzachovalejším v Evropě.
Tel.: +420 461 723 800, +420 461 724 326
E-mail: ic@policka.org
Web: http://www.policka-mesto.cz/

 

 

ZÁMEK LYSICE

ZÁMEK LYSICE
Renesanční, barokně a klasicistně upravený zámek na místě středověké tvrze, upraven klasicistně. V nádvoří arkády. Sloupová kolonáda s krytým dřevěným ochozem. Terasovitě upravená zahrada a park.
Telefon: 516 472 235
Fax: 516 472 752
Email: lysice@brno.npu.cz
WWW: http://www.boskowan.cz/

 

NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚNyní barokní, klasicistně upravený zámek. Na konci 16. stol. vystavěli Dubští z Třebomyslic renesanční zámek, který byl vypleněn v roce 1643 Švédy a záhy však obnoven. Od konce 17. stol. zde byly jen kanceláře a byty úředníků. V roce 1723 zámek vyhořel a roku 1745 byl barokně přestavěn. Za zámkem byly postaveny nové barokní budovy, takže vznikla čtyřkřídlá dispozice. V roce 1874 byl přední trakt upraven novorenesančně.

 

 

 

PYŠOLEC – (VÍR)


PYŠOLECZřícenina hradu (465 m n.m.). Patřil v r. 1350 Filipu z Pernštejna.

 

 

 

 

Pamětihodnosti ve ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

POUTNÍ KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO NA ZELENÉ HOŘE.
POUTNÍ KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO NA ZELENÉ HOŘEtel.: 566 622 855
Mobil: 724 663 716
E-mail: zel.hora@brno.npu.cz

 

 

 

ZÁMEK (11km) VE ŽNS se spoustou velice zajímavých expozic přímo v areálu zámku.
ŽNStel. +420 566 629 152
mobil +420 602 565 309
fax +420 566 629 331
e-mail: itc@zamekzdar.cz
www: http://www.zamekzdar.cz/

 

 

ZÁMEK RÁJEC NAD SVITAVOU
ZÁMEK RÁJEC NAD SVITAVOUKlasicistní zámek francouzského typu vznikl v letech 1763 – 1769 s největší pravděpodobností podle plánu vídeňského architekta I.A. Canevala. Současně se zámkem byla v roce 1767 založena zdejší zahrada, která v první čtvrtině 19. století získala volnou přírodně krajinářskou dispozici.
Tel: 516 432 013
Email: szrajec@ipnet.cz

 

 

HRAD SKÁLY - Nový Jimramov
HRAD SKÁLYZřícenina je součástí rulového skalního útvaru, který byl v roce 1980 vyhlášen přírodní památkou(výměra 1,3 ha, ochranné pásmo 13,5 ha). Zvětráváním podél puklin a sesuvy se vytvořily mohutné věžovité skalní bloky s výškou až 20 m, oddělené dvěma úzkými soutěskami. Zaklíněním zřícených balvanů zde vznikly dvě puklinové jeskyňky.