Zajímavá místa

VLČÍ KÁMEN - Roženecké paseky
VLČÍ KÁMENVrcholová část lesního komplexu 1,5 km jihovýchodně od obce Roženecké paseky. Nachází se v nadmořské výšce 766 metrů. V roce 1990 byla tato oblast vyhlášena přírodní památkou (výměra 1,6 ha, ochranné pásmo 5,15 ha).

Na skalnatém svahu vrcholu Samotín se zachoval ojedinělý fragment smrkových bučin. Pomníček posledního vlka na Vysočině. Vzhledem k oplocení a zachování klidu v hnízdišti není území turisticky zpřístupněno.

 

 

VÁVROVA SKÁLA - oblast Pohledec
VÁVROVA SKÁLASkála, 1 km od obce Pohledec, vlevo od silnice směr Koníkov (vlastní skála 735 m n.m., vrchol kopce 749 m n.m.). Chráněná přírodní památka, která vznikla mrazovým zvětráváním zdejších magmatických rul. Zvláštní tvar skály svádí k domněnce, že jde o bludný balvan. Vávrova skála je dobře přístupná a je z ní široký rozhled.

 

 

 

 

 

ČERNÁ SKÁLA – Milovy 
ČERNÁ SKÁLASkalní útvar v lesním komplexu asi 1,5 km jižně od obce Křižánky. Nachází se v nadmořské výšce 774 m a v roce 1979 byl vyhlášen přírodní památkou (3 ha). Tento rulový skalní útvar s rozsáhlými balvanitými sutěmi na svazích je ukázkou mrazového zvětrávání. Tvoří jej svahový mrazový srub s výškově odsazenými bloky po příčných puklinách a délkou 70 metrů. Převislá východní stěna dosahuje výšky 15 m. Povrch stěn je zvětráváním modelován skalními prohlubněmi a voštinami. Na úpatí skály je odlámaná suťová halda. Vyskytuje se zde vzácná květena i zvěřina (puštík obecný, kalous ušatý, jestřáb lesní). Na skále zahnízdil i krkavec velký. Skalní útvar leží mimo značené stezky a z důvodů monitorování přírodních společenstev a snahy o opětovné zahnízdění vzácných a ohrožených druhů ptáků není turisticky ani horolezecky zpřístupněn.

 

 

 

BÍLÁ SKÁLA – Křižánky 
BÍLÁ SKÁLAPřírodní památka. Je to význačný skalní útvar v lesním komplexu asi 2 km jihozápadně od obce Křižánky, v nadmořské výšce 743 m. Mohutný rulový skalní útvar je situován v zakončení pásma skalních bloků táhnoucího se v délce 1150 m severovýchodně od vrcholu Devět skal. Byl vyhlášen přírodní památkou v roce 1979.
Samotná skála je vysoká 28 m a je pro svůj majestátný vzhled a bílé zbarvení horní poloviny označována za nekrásnější v této oblasti. Jedná se o horolezecký terén.

 

 

 

ROZŠTÍPENÁ SKÁLA – Hamry
ROZŠTÍPENÁ SKÁLASkalní útvar asi 500 m západně od místní části Najdek obce Hamry nad Sázavou. Nachází se v nadmořské výšce 564 m. V roce 1974 byla Rozštípená skála vyhlášena přírodní památkou.
Skalní útvar je tvořen mrazovým srubem o délce 75 m a výšce až 15 m, který je ve spodní části "rozštípnut" po zvětralé svislé puklině v délce 10 m a šířce 2 m. Svah k řece Sázavě je pokryt silně rozvětralým kamenným mořem.
Na skalnatém hřebeni převládá smrk ztepilý s menší příměsí borovice lesní a břízy bělokoré. Hojné jsou zde kapradiny a mechová vegetace. Můžete zde zahlédnout ještěrku živorodou, slepýše křehkého a z ptáků např puštíka obecného, střízlíka obecného. Několikrát se na skalách pokoušel zahnízdit i výr velký.

 


JESKYNĚ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ
ROZŠTÍPENÁ SKÁLAUnikátní uměle vybudovaná pískovcová jeskyně zaměřena na historii a úděl Blanických rytířů byla navrhnuta sochařem Stanislavem Rolínkem. Na zbudování má zásluhu František Burian. Jeskyně je součástí lesoparku, kde se nachází stálá expozice sochařských děl. Dominantou této expozice byla 14 m vysoká socha T. G. Masaryka, která byla bohužel za II. světové války zničena. Na nedalekém kopci Milenka se také nachází Burianova rozhledna.

 

 

 

KELTSKÝ SKANZEN ISARNO
KELTSKÝ SKANZEN ISARNOKeltská usedlost ISARNO v Letovicích postavenou dle dochovaných materiálů, živá zvířata a život jak ho znali a žili naši předkové.
Můžete u nás :
Prožít den v dávnověké minulosti, v čase kdy na našem území sídlili Keltové, osvežíte tělo i duši, pivem, vínem ,medovinou či nealkoholickými nápoji, dobrou krmí, oslavíte narozeniny, uspořádáte firemní či rodinnou oslavu-raut, projedete se na koni, shlédnete šermířské či jezdecké vystoupení a mnoho dalších věcí...
Kontakt: Aleš Olesov 776 117 537, 776 636 580
email: isarno@seznam.cz

 

VÍRSKÁ SKALKAVÍRSKÁ SKALKA
Přírodní rezervace v obci Vír.

 

 

 

 

LESOPARK SKALKY (Olešnice)
LESOPARK SKALKYLesopark se rozkládá mezi olešnickým koupalištěm a hasičskou zbrojnicí. Lesopark byl vytvořen z obecního pastviska Oulehla, které bylo zalesněno v druhé polovině minulého století. Lze tu nalézt velmi různorodý výběr stromů.

 

 

 

ČTYŘI PALICE
ČTYŘI PALICETento skalní útvar tvoří rulové skalní útvary modelované mrazovým zvětráváním a obklopené balvanovitými sutěmi, Skalní vrcholy ve tvaru hlav dosahují nadmořské výšky 732 m n.m. a zajišťují krásný výhled a cvičné horolezecké terény. Plocha rezervace činí cca 37 hektarů.

 

 

 

ŽIDOVSKÉ GHETTO BOSKOVICE
ŽIDOVSKÉ GHETTO BOSKOVICEŽidovské městečko se nachází v Boskovicích a od roku 1850-1919 to byla samostatná politická obec. Byla založena pravděpodobně v 15. století a představuje 32 chráněných objektů. Skrz městečko vede naučná stezka.
Více na: http://www.boskovicko.cz/

 

 

 

ARBORETUM BOSKOVICE
ARBORETUM BOSKOVICEKONTAKT:
Josef Janků
tel: 602 173 936
email: arboretum@smelcovna.cz
web: www.arboretum.cz/arboretum.htm
Otevřeno :
15.3.2007 - 15.11.2007,
pondělí - neděle, 9.00 - 17.00 hodin
vstup zdarma

sbírková zahrada okrasných dřevin.
údolí říčky Bělé, při západním okraji Drahanské vrchoviny.
Nadmořská výška 375 - 425 m.n.m.
významného krajinný prvek (VKP) Dva dvory - Šmelcovna
přirozeně velmi zajímavě modelovaný terén, na konci léta a začátkem podzimu rozkvetou tisíce ocúnů (Colchicum autumnale).
V roce 2001 vysazeno 15 000 ks cibulovin, svým překrásným květenstvím obohacují poměrnou část nových výsadeb.
V roce 2002 vysazeno více jak 460 soret rodu Iris (kosatec) a Hemerocallis (denivka).
téměř 7 hektarů.
Od roku 2006 je areál doplněn o zookoutek s vybranými druhy exotických a hospodářských zvířat.

CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST MORAVSKÝ KRAS
CHKO MORAVSKÝ KRASnejvýznamnější krasová oblast ve střední Evropě. Na celém území je známo více než 1100 jeskyní, z nichž čtyři jsou přístupné veřejnosti. Punkevní jeskyně s možností plavby na podzemní říčce Punkvě spojené s prohlídkou dna Macochy

Z důvodu velkého zájmu návštěvníků zejména o Punkevní jeskyně doporučujeme objednat se předem.
tel.: 516 413 575, 516 410 024
e-mail: info@caves.cz