Rozsečský zpravodaj - pravidla

  1. Příspěvek se musí týkat dění v Obci Rozseč nad Kunštátem, jinak nebude uveřejněn.
  2. Vyhrazujeme si právo neuveřejnit a vymazat takové příspěvky, které nejsou míněné vážně, nebo jejichž znění a obsah je v rozporu s platnými právními předpisy, nebo by mohly jiným způsobem poškodit dobré jméno obce Rozseč nad Kunštátem, nebo tohoto webu. Nejsme povinni zdůvodňovat, proč jsme příspěvek odmítli.
  3. Vyhrazujeme si právo zařadit příspěvky do kategorie, která nejlépe odpovídá obsahu.
  4. Nejsme podle zákona odpovědní za obsah, kvalitu a pravdivost informací. Nemáme povinnost zkoumat, zda jimi nejsou porušována práva třetích osob.
  5. K zaslaným příspěvkům lze přidat i fotografie a obrázky (max. 10 příloh), který přímo souvisí s obsahem článku. V takovém případě je třeba v textu příspěvku označit místo, kam obrázek patří (např. [obrázek 1], apod...).
  6. Odesláním příspěvku autor vyjadřuje souhlas s jeho uveřejněním v Rozsečském zpravodaji, nebo na serveru www.rozsec.cz, dle volby ve formuláři (viz způsob vydání). O jeho případném vymazání rozhoduje výhradně redakční rada.