Rozsečský zpravodaj - redakční rada

PhDr. Josef Pros - předseda

  • středoškolský učitel

Mgr. Věra Prosová - místopředseda

  • středoškolská učitelka

Jaroslava Marková

  • kronikářka obce

Miroslav Šikula

  • starosta obce

Jana Chloupková

Josef Háb ml.

  • správce obecních stránek