Přejít na obsah

Aktuality

Rozsečský zpravodaj 1/2015

Vydal Administrátor 13. 04. 2015, téma Ostatní

Na web byl přidán Rozsečský zpravodaj 1/2015.

Strategický Rozvojový dokument obce na období let 2015 – 2019

Vydal Administrátor 04. 03. 2015, téma Informace občanům

Vybrané statistické údaje k 1. 1. 2015

Vydal Administrátor 15. 02. 2015, téma Zajímavosti

Obyvatelstvo
Popis Počet
Počet obyvatel 526
Muži 275
Ženy 251
Děti do 18 let 123
Nejstarší obyvatel 18. 10. 1911
Nejmladší obyvatel 17. 12. 2014

Změny za rok 2014

Obyvatelstvo
Popis Počet
Počet nově narozených dětí 10
z toho kluků 5
z toho holek 5
Počet zemřelých 4
z toho ženy 2
z toho mužů 2
Počet přistěhovalých 9
z toho ženy 6
z toho muži 3
Počet odstěhovaných 1
z toho ženy 0
z toho muži 1